Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Mały Płock, dnia 02.07.2020 r.

 

 

Znak sprawy OGPŚ.271.9.2020                                                    

 

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag”

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych  o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty:

Ocenie podlegały 2 niżej wymienione oferty:

 

1

PHU „REKO” Jakub Ciupiński, ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków.

2

Pośrednictwo Handlowo Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 2 Firmy Pośrednictwo Handlowo Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka za kwotę  złotych 99 837,92 zł. brutto.

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.