Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci

Mały Płock, dnia 18.06.2020 r.

Znak sprawy OGPŚ.271.5.2020                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

 

Dla części 2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych  o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock” Dla części 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty:

Ocenie podlegały 3 niżej wymienione oferty:

 

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Stanisław Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo

2

„R-M Projekt” Radosław Mieczkowski, ul. 1 Maja 2B/11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3

Usługi Projektowe mgr. inż. Krzysztof Duda, ul. Woziwodzka 36, 18-400 Łomża

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 3 Usługi Projektowe mgr. inż. Krzysztof Duda, za kwotę 4305,00 zł. brutto.

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.