Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty - "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego" - Cz. 2

Mały Płock, dnia 16.06.2020 r.

 

 

Znak sprawy OGPŚ.271.7.2020                                                    

 

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dla części 2

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym”

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych  o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 8 ofert:

Ocenie podlegały 8 niżej wymienionych ofert:

 

1

Eximo Project Sp. z o.o. ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz

2

Grupa Mac S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

3

TH IT Solutions Sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec

4

Centrum Informatyki „Zeto” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

5

Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

6

ICOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

7

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

8

JM DATA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 6 Firmy Wilanka sp. z o.o., za kwotę  złotych 17399,58 brutto.

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.