Informacja z otwarcia ofert - „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”

Mały Płock, 02.06.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”.

 

Otwarcie ofert: 02.06.2020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 3 900 000,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

 

Rosmosis-Wawrzyniak Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Perzyce 46, 63-760 Zduny

1

3 210 482,08

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

2

H2Optim sp. z o.o. sp.k.

ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo

1

4 710 753,13

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

3

Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

1

2 792 100,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

4

„FUNAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

1

4 261 417,62

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

5

Firma Bartosz Sp. J. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

1

3 130 350,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

6

Konsorcjum Firm:

Newater Sp. z o.o Sp.k., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław – Lider konsorcjum

Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD mgr inż. Sebastian Wdowiak, ul. A. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa – Partner konsorcjum

1

5 743 881,06

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

-

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

7

Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz, ul. Marii Konopnickiej 6/3 12-200 Pisz

1

-

-

-

-

2

380 429,81

30.08.2022

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

8

Sanprod Sp. z o.o. ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka

1

281 670,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

3 636 868,96

30.08.2022

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

30 dni

(zgodnie z siwz)

9

AQUA-SOFT S.C. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

1

2 490 000,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

10

IN-KOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno

1

3 297 000,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

-

-

-

-

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

1

3 212 760,00

30.08.2021

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

2

299 997,00

30.08.2022

(zgodnie z siwz)

84 m-ce

30 dni

(zgodnie z siwz)

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 05.06.2020 roku (poniedziałek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Wójt Gminy

(-)  Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx37 kB