Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku - Aktualizacja

Mały Płock, 17.04.2020 r.

 

OGPŚ.270.1.2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki  kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

165 000,00 zł

 

I kwartał

2

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 865 084,41

II kwartał

3

Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00

II Kwartał

4

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

240 000,00

II kwartał

5

Stworzenie Centrum Aktwyności lokalnej we Włodkach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 000,00

II kwartał

6

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

80 000,00

III kwartał

7

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

680 000,00

IV kwartał

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski