Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym”

 

 

Główne cele projektu są następujące:

  1. Nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej w miejscowości Rogienice Wielkie
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw w Rogienicach Wielkich.
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców Rogienic Wielkich poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 59 394,78 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 50 485,56 zł