Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamiam, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wydziale Architektury i Budownictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla odcinka od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0,00 do km 60,643), powiaty kolneński i grajewski, województwo podlaskie, w zakresie budowy: gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa o długości L = 60,643 km; trzech zespołów zaporowo- upustowych (ZZU/ZZUP) w pobliżu miejscowości Rudka Skroda (powiat kolneński, gmina Mały Płock), Gnatowo (powiat kolneński, gmina Grabowo) oraz Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); układu śluzy nadawczo-odbiorczej zlokalizowanego wraz z zespołem zaporowo- upustowym Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); kabla światłowodowego, ochrony katodowej, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, przyłącza energetycznego oraz dróg dojazdowych do ZZU/ZZUP.

Nieruchomości objęte wnioskiem:

Lp.

Powiat

Gmina

Numer i nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

Numer Księgi Wieczystej

1

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

328/1

 

2

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

328/2

 

3

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

328/3

 

4

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1055/1

LM1L/00025705/3

5

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1055/2

LM1L/00046586/5

6

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

740/2

LM1L/00010932/5

7

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

740/3

LM1L/00031200/8

8

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1084

LM1 L/00025705/3

9

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

67

LM1L/00016965/7

10

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

65

LM1L/00051438/1

11

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1057

LM 1L/00066862/0

12

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

63

LM1L/00010881/2

13

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

61

LM1L/00017672/3

14

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

62

LM1L/00017672/3

15

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

131

LM1L/00021840/3

16

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

129

LM1L/00009131/0

17

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

130

LM 1L/00009131/0

18

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

132

LM1L/00021840/3

19

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

734

LM1 L/00025705/3

20

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

111

LM1L/00027063/4

21

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

110/1

LM1L/00008421/3

22

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

110/3

LM1L/00008421/3

23

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

109

LM1L/00016424/3

24

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

108

LM1L/00079153/1

25

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

107/1

LM1L/00011567/2

26

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

107/2

LM1L/00011640/8

27

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

84

LM 1L/00008098/9

28

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

83

LM 1L/00008544/1

29

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

80

LM1L/00071042/4

30

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

76

LM1 L/00008544/1

31

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

112

LM1 L/00008544/1

32

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

74

LM1L/00008544/1

33

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

73

LM1L/00008544/1

34

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

72

LM1L/00008544/1

35

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1041

LM1L/00025705/3

36

kolneński

Mały Płock

21-Rudka Skroda

1097

 

37

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

218

 

38

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

184

LM1L/00055875/4

39

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

202

LM1L/00048037/6

40

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

201

LM1 L/00055875/4

41

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

195

LM 1L/00045440/3

42

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

192

LM1L/00038152/5

43

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

203

LM1 L/00055875/4

44

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

216/2

LM1 L/00055875/4

45

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

215

 

46

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

211

LM1L/00010769/1

47

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

214

 

48

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

216/1

LM1 L/00055875/4

49

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

213

LM1L/00010769/1

50

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

138

LM 1L/00046586/5

51

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

134

LM1L/00010906/4

52

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

133

LM 1L/00073549/2

53

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

132

LM 1L/00026156/6

54

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

108

LM1L/00014176/5

55

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

130

LM1L/00016597/6

56

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

129

LM1 L/00045440/3

57

kolneński

Mały Płock

20-Ruda Skroda

135

LM 1L/00026092/9

58

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

359/3

 

59

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

359/4

LM1L/00016424/3

60

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

359/5

LM1L/00011536/6

61

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

360

LM1L/00011536/6

62

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1103

LM1L/00025701/5

63

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

358/1

LM1L/00016424/3

64

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

358/2

LM1L/00058915/8

65

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

358/3

LM 1L/00027262/9

66

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

357/3

LM1L/00046313/1

67

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

357/2

LM1L/00046313/1

68

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

357/1

LM 1L/00069415/3

69

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

356/2

LM1L/00016709/5

70

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

356/9

LM 1L/00026838/1

71

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1158

LM1L/00025701/5

72

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

356/6

LM1L/00016709/5

73

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

355/3

LM1L/00009095/5

74

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

352

LM 1L/00008382/7

75

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

354/3

LM1L/00081581/7

76

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1157

LM1L/00025701/5

77

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

344/2

LM1L/00024675/6

78

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

345

LM1L/00020355/9

79

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

343/4

LM 1L/00024824/6

80

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

343/2

LM 1L/00024824/6

81

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1091

LM1L/00025701/5

82

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

297/1

LM1L/00081801/6

83

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

295/1

LM 1L/00009404/5

84

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1090

LM1L/00025701/5

85

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

288/6

LM 1L/00040568/1

86

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

288/1

LM1L/00021963/1

87

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

287

LM1L/00013827/7

88

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

286/2

LM 1L/00027777/2

89

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

286/1

LM 1L/00023106/0

90

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

285

LM1L/00033182/9

91

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

284/2

LM 1L/00033182/9

92

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

284/1

LM 1L/00033182/9

93

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1081

LM1L/00062275/0

94

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

237

LM1L/00038006/7

95

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

236

LM 1L/00026389/8

96

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1083

LM1L/00025701/5

97

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

211/2

LM1L/00046800/2

98

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

211/1

LM 1L/00073873/2

99

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

212

LM1L/00021252/4

100

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

214/2

LM1L/00026015/6

101

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

214/1

LM1L/00044964/5

102

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

215/4

LM1L/00022664/2

103

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

215/6

LM1L/00028719/5

104

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

215/5

 

105

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

215/1

LM1L/00013740/3

106

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1086

LM1L/00025701/5

107

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

216/4

LM 1L/00024772/6

108

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

217/2

LM1L/00021250/0

109

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1065

LM1L/00051493/4

110

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1064

LM 1L/00008420/6

111

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1063

LM1L/00005703/3

112

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1062

LM1L/00043086/9

113

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1061

LM1L/00056317/2

114

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1060

LM 1L/00005802/7

115

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1059

 

116

kolneński

Mały Płock

7-Kąty

1080

LM1 L/00025701/5

117

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

126/2

LM 1L/00024166/5

118

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

126/1

LM 1L/00024166/5

119

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

126/3

 

120

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

313

LM1L/00025704/6

121

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

310

LM 1L/00025704/6

122

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

106/12

LM 1L/00028983/6

123

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

375

LM 1L/00028983/6

124

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

105/1

LM1L/00015868/0

125

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

104/1

LM1L/00027570/1

126

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

103/1

LM 1L/00057693/8

127

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

102/1

 

128

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

101/1

LM 1L/00008048/4

129

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

307

LM1 L/00025704/6

130

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

68

LM 1L/00027570/1

131

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

304

LM1 L/00025704/6

132

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

287

 

133

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

70/4

LM 1L/00059179/3

134

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

70/1

LM 1L/00065195/6

135

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

69

LM 1L/00026614/5

136

kolneński

Mały Płock

15-Nowe Rakowo

71

LM1 L/00065195/6

137

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

133/3

LM1L/00019144/7

138

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

128/2

LM1L/00016980/8

139

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

128/1

LM1L/00016980/8

140

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

225

LM1L/00025703/9

141

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

124/2

LM1L/00006754/2

142

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

122/4

LM 1L/00009737/8

143

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

122/5

LM 1L/00046043/7

144

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

240

 

145

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/2

 

146

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/3

LM 1L/00034837/3

147

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

223

LM1L/00025703/9

148

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

111/5

 

149

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

111/3

 

150

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

112/3

LM1L/00050631/7

151

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

112/7

LM 1L/00076976/5

152

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

112/5

LM1L/00074917/0

153

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

239

 

154

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

79

 

155

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

224/1

LM 1L/00046615/8

156

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/10

 

157

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/9

 

158

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/25

 

159

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/24

 

160

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

114/7

LM1L/00070035/5

161

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

212

LM1L/00047107/1

162

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

55/2

LM1L/00058122/2

163

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

56

LM 1L/00044962/1

164

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

57

LM 1L/00028096/1

165

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

58

LM1L/00021109/7

166

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

60

LM1L/00015325/2

167

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

59

LM1L/00009192/5

168

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

216

LM1L/00025703/9

169

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

42

LM1L/00006994/6

170

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

44/1

LM1L/00048974/6

171

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

44/2

LM1L/00010085/2

172

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

43

LM1L/00076678/6

173

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

36

LM 1L/00067777/4

174

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

213

LM 1L/00025703/9

175

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

49

LM1L/00016449/4

176

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

48/2

LM 1L/00045788/4

177

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

48/1

 

178

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

47

LM 1L/00074932/1

179

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

46/2

 

180

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

46/1

LM 1L/00078559/0

181

kolneński

Mały Płock

22-Stare Rakowo

45

LM1L/00016449/4

182

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

67

LM 1L/00025644/7

183

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

2/1

LM 1L/00050026/3

184

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

24

 

185

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

23

LM1 L/00025644/7

186

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

8

LM1L/00018574/3

187

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

7/8

LM1L/00049870/4

188

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

70/3

LM1L/00010341/5

189

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

70/2

LM1L/00010341/5

190

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

70/1

LM 1L/00077442/0

191

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

73/4

LM1L/00013654/3

192

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

73/5

LM1L/00013654/3

193

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

74

LM1L/00020561/6

194

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

424

LM1 L/00025644/7

195

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

540

LM1L/00037502/7

196

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

8/2

LM1L/00076193/2

197

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

528

LM 1L/00079274/5

198

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

423

LM1 L/00025644/7

199

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

12

LM1L/00037503/4

200

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

91

LM1L/00017019/8

201

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

92

LM1L/00040355/5

202

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

96

LM 1L/00040355/5

203

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

97

LM1L/00015636/5

204

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

100

LM1L/00013379/1

205

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

101

LM1L/00081145/9

206

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

104

 

207

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

105

LM 1L/00078900/6

208

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

419

LM1 L/00025644/7

209

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

103

 

210

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

106

LM1 L/00078900/6

211

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

428

LM1 L/00025644/7

212

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

139

LM 1L/00040386/1

213

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

138

LM 1L/00033857/2

214

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

137/2

LM1L/00001176/1

215

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

137/1

LM1L/00019691/6

216

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

136

LM1L/00019691/6

217

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

135

LM1L/00019691/6

218

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

134

LM1L/00012738/9

219

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

133

LM1L/00015636/5

220

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

132

LM 1L/00003807/8

221

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

131/2

LM1L/00073441/5

222

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

131/1

LM1L/00049121/9

223

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

130

 

224

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

129/2

LM1L/00012738/9

225

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

129/1

LM 1L/00006145/0

226

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

128

LM 1L/00058157/6

227

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

127

LM 1L/00046906/5

228

kolneński

Mały Płock

10-Korzeniste

430

LM1 L/00025644/7

229

kolneński

Stawiski

5-Budziski

110

LM 1L/00047120/8

230

kolneński

Stawiski

5-Budziski

111

LM1L/00012738/9

231

kolneński

Stawiski

5-Budziski

112

LM 1L/00005688/1

232

kolneński

Stawiski

5-Budziski

113

LM1L/00012738/9

233

kolneński

Stawiski

5-Budziski

115

LM1L/00018510/7

234

kolneński

Stawiski

22-Poryte

291/1

LM1L/00012501/9

235

kolneński

Stawiski

22-Poryte

291/2

LM1L/00038965/7

236

kolneński

Stawiski

22-Poryte

256

LM1L/00027928/6

237

kolneński

Stawiski

22-Poryte

55/4

LM1L/00051789/6

238

kolneński

Stawiski

22-Poryte

57

 

239

kolneński

Stawiski

22-Poryte

56

LM1L/00005688/1

240

kolneński

Stawiski

22-Poryte

55/1

LM1L/00051789/6

241

kolneński

Stawiski

22-Poryte

258

LM1 L/00027928/6

242

kolneński

Stawiski

22-Poryte

241

LM1L/00015045/5

243

kolneński

Stawiski

22-Poryte

242

LM1L/00012738/9

244

kolneński

Stawiski

22-Poryte

243

LM1L/00010948/0

245

kolneński

Stawiski

22-Poryte

244

LM1L/00010895/3

246

kolneński

Stawiski

22-Poryte

251

LM 1L/00055789/4

247

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

35/1

LM 1L/00024799/1

248

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

35/2

LM1L/00010587/1

249

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

35/3

LM1L/00011570/6

250

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

298

 

251

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

288/1

LM 1L/00028059/0

252

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

52/2

LM1L/00011896/7

253

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

51/1

LM 1L/00003428/7

254

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

51/2

LM 1L/00044973/1

255

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

50/1

LM 1L/00080864/8

256

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

282

LM 1L/00047277/3

257

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

67/2

LM1L/00011570/6

258

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

68/2

LM1L/00070674/6

259

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

69/4

LM 1L/00005536/1

260

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

110/5

LM 1L/00020038/1

261

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

110/6

LM1L/00011570/6

262

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

109

 

263

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

108

LM1L/00015337/9

264

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

285

LM1 L/00028059/0

265

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

113/4

LM1L/00016720/8

266

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

113/1

LM1L/00010063/2

267

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

284

LM1 L/00028059/0

268

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

100

LM1L/00048601/1

269

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

101/1

LM 1L/00022447/5

270

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

101/2

LM 1L/00022447/5

271

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

101/3

LM1L/00016720/8

272

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

102

LM1L/00016720/8

273

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

103

LM 1L/00049768/6

274

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

104

LM 1L/00009516/3

275

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

105/1

LM1L/00021272/0

276

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

364

LM1 L/00028059/0

277

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

365

LM1L/00021272/0

278

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

366

LM1L/00053331/5

279

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

367

LM1L/00021272/0

280

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

370

LM1L/00029127/5

281

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

371

LM1L/00017584/9

282

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

374

LM 1L/00003456/2

283

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

375

LM1L/00017590/4

284

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

378

LM1L/00015704/3

285

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

390

LM 1L/00007887/0

286

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

391/1

LM1L/00017241/3

287

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

392/1

LM 1L/00042743/6

288

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

393

LM1 L/00028059/0

289

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

394

LM 1L/00003422/5

290

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

395

LM1L/00017284/6

291

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

396

LM 1L/00003467/2

292

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

397

LM 1L/00042520/7

293

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

398/1

LM1L/00021851/3

294

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

399

 

295

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

400

LM1 L/00003467/2

296

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

401

LM1L/00017388/5

297

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

402

 

298

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

403

LM1L/00017388/5

299

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

404

LM 1L/00003465/8

300

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

405

LM1L/00081470/6

301

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

406

LM1L/00017284/6

302

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

407

 

303

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

408

LM1L/00017287/7

304

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

409

LM1L/00015337/9

305

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

410

LM1L/00017590/4

306

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

411

LM1L/00003953/6

307

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

412

LM1L/00003427/0

308

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

413

LM1L/00053515/9

309

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

414

LM1L/00017282/2

310

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

415

LM1 L/00003953/6

311

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

416

LM 1L/00003418/4

312

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

417

LM1 L/00003427/0

313

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

418

LM 1L/00033032/3

314

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

419

LM1L/00007887/0

315

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

420

LM1L/00017287/7

316

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

421

LM1L/00017282/2

317

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

422

LM1L/00010515/6

318

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

423

LM 1L/00008434/7

319

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

424

LM1L/00003461/0

320

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

425

LM1L/00029775/2

321

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

426

LM1L/00017571/5

322

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

427

LM 1L/00003456/2

323

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

428

LM1L/00028059/0

324

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

429

LM1 L/00008434/7

325

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

430/1

LM1L/00015703/6

326

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

430/2

LM1L/00037803/7

327

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

431

LM1L/00037803/7

328

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

432

LM1L/00035275/2

329

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

433

LM 1L/00029444/3

330

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

434/1

LM1L/00050351/0

331

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

434/2

LM1L/00017284/6

332

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

435

LM1 L/00003414/6

333

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

436

LM 1L/00073288/4

334

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

437

LM 1L/00002669/1

335

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

438

LM 1L/00043334/3

336

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

439

LM 1L/00053515/9

337

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

440

LM 1L/00058522/6

338

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

441

LM1L/00017594/2

339

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

442

LM1L/00017241/3

340

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

443/1

LM1L/00003414/6

341

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

459

LM1L/00047277/3

342

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

686

LM1L/00047277/3

343

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

678

LM1L/00015702/9

344

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

679

LM1L/00015705/0

345

kolneński

Stawiski

9-Dzierzbia

688

LM1L/00047203/4

346

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

254

LM1L/00027926/2

347

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

185

LM1L/00070376/7

348

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

184

LM1L/00010263/4

349

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

183

LM1L/00083161/1

350

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

181

LM 1L/00024609/3

351

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

180

LM 1L/00028793/7

352

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

177

LM 1L/00049588/0

353

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

168

LM1 L/00027926/2

354

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

176

LM 1L/00025335/8

355

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

175

LM 1L/00037942/3

356

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

174

LM1L/00012754/7

357

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

173

LM1L/00083161/1

358

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

172

LM1L/00037672/9

359

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

171

LM1L/00037672/9

360

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

170

LM 1L/00037672/9

361

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

1/2

LM1 L/00027926/2

362

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

186

LM1 L/00027926/2

363

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

4

LM1L/00015563/2

364

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

5

LM1L/00012360/8

365

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

10

LM1L/00055146/5

366

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

11

LM1L/00013623/7

367

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

9

LM1L/00027926/2

368

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

30

 

369

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

14

LM1L/00041078/6

370

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

15

LM 1L/00036600/7

371

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

32

LM1 L/00027926/2

372

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

16/1

LM 1L/00074993/6

373

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

16/3

LM1L/00076639/1

374

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

16/5

LM1L/00077941/8

375

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

16/6

LM1L/00078821/8

376

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

17

LM1L/00012362/2

377

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

18/4

LM1L/00017745/6

378

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

18/2

LM1L/00017744/9

379

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

19

LM 1L/00008603/3

380

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

20

LM1L/000083161/1

381

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

21

LM 1L/00024609/3

382

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

114

LM 1L/00037672/9

383

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

22

LM 1L/00055938/4

384

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

23

LM1L/00083161/1

385

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

24

LM1L/00025336/5

386

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

43

LM1L/00073781/0

387

kolneński

Stawiski

2-Barzykowo

44

LM 1L/00037567/0

388

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

405

 

389

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

265/1

LM1L/00026850/1

390

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

265/2

LM 1L/00053187/0

391

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

112

LM 1L/00026850/1

392

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

59

LM1 L/00053187/0

393

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

425

LM1L/00026730/4

394

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

60

LM1L/00017035/6

395

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

61

LM1L/00017035/6

396

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

62

LM 1L/00032116/9

397

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

64/1

LM1 L/00026850/1

398

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

64/2

LM1 L/00053187/0

399

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

66

LM1 L/00026850/1

400

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

67

LM1 L/00026850/1

401

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

68

LM1L/00034031/3

402

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

70

LM1 L/00032122/4

403

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

72

LM 1L/00048050/3

404

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

73

LM 1L/00022110/4

405

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

74

LM1L/00051914/2

406

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

424/1

LM1 L/00026730/4

407

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

98

LM1 L/00022110/4

408

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

99

LM1L/00051914/2

409

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

100/3

LM 1L/00056907/5

410

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

100/2

LM1L/00056907/5

411

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

431

LM1 L/00026730/4

412

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

435

LM 1L/00047690/4

413

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

234

LM1L/00034031/3

414

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

235

LM1 L/00032116/9

415

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

239/2

LM1 L/00032122/4

416

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

240/4

LM1L/00009381/7

417

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

240/6

LM 1L/00009385/5

418

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

241/2

LM1L/00033241/1

419

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

242/2

LM 1L/00043154/7

420

kolneński

Stawiski

33-Zabiele

243

LM 1L/00009567/5

421

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

108/1

LM 1L/00033336/4

422

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

107

LM1L/00077711/7

423

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

104/3

LM 1L/00025801/6

424

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

104/2

LM1L/00025801/6

425

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

104/1

LM1L/00059760/3

426

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

102/2

LM1L/00025167/9

427

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

102/1

LM1L/00017382/3

428

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

100/1

LM 1L/00024223/3

429

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

98/2

LM 1L/00009493/5

430

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

98/1

LM 1L/00009493/5

431

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

94/2

LM1L/00056905/1

432

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

94/5

LM 1L/00005034/2

433

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

176

LM 1L/00027927/9

434

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

173

LM1L/00027927/9

435

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

94/6

LM1L/00040539/9

436

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

177

LM1L/00027927/9

437

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

79

LM1L/00040211/4

438

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

78

LM1L/00020801/1

439

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

77/2

LM1L/00083212/4

440

kolneński

Stawiski

10-Dzięgiele

77/1

LM1L/00083212/4

441

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

60/2

LM 1L/00033559/3

442

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

176

 

443

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

59/1

 

444

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

59/2

 

445

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

58/1

 

446

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

58/2

LM1L/00030111/0

447

kolneński

Grabowo

14-Konopki Monety

174

 

448

kolneński

Grabowo

24-Rosochate

30

LM1L/00032750/5

449

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

82/4

 

450

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

82/2

 

451

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

210

 

452

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

197

LM1L/00033163/0

453

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

113/4

LM1L/00030802/1

454

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

113/1

LM1L/00030802/1

455

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

116/2

LM 1L/00032584/0

456

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

116/1

LM 1L/00032584/0

457

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

112/4

LM1 L/00030802/1

458

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

112/1

LM1 L/00030802/1

459

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

211

LM 1L/00033163/0

460

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

111

LM1 L/00030802/1

461

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

118/1

LM 1L/00035347/8

462

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

195

LM1 L/00033163/0

463

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

110/1

LM 1L/00044889/5

464

kolneński

Grabowo

16-Kurkowo

110/2

LM 1L/00078786/0

465

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

19/1

 

466

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

13/19

LM 1L/00078835/9

467

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

13/18

LM1L/00078908/2

468

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

13/2

LM1L/00071462/4

469

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

14

LM1 L/00044889/5

470

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

33/1

LM 1L/00047062/3

471

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

4/4

 

472

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

4/5

 

473

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

4/6

 

474

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

32

 

475

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

3/2

LM1L/00070100/2

476

kolneński

Grabowo

5-Gnatowo

3/1

LM1L/00030068/3

477

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

107/2

LM1L/00034705/9

478

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

106

LM 1L/00047280/7

479

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

105

LM 1L/00040414/7

480

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

237

LM 1L/00034705/9

481

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

238

LM 1L/00070100/2

482

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

239/1

LM1 L/00047280/7

483

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

258

LM 1L/00033484/6

484

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

234

LM 1L/00070700/8

485

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

235

LM1L/00035591/3

486

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

236

LM1L/00042105/2

487

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

198

LM1L/00075288/8

488

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

252

LM 1L/00078676/6

489

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

192/1

LM1L/00007164/6

490

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

192/2

 

491

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

193

LM1L/00053180/1

492

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

194

LM 1L/00054574/7

493

kolneński

Grabowo

4-Ciemianka

183/1

LM 1L/00033483/9

494

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

104

LM1G/00017582/0

495

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

103/1

LM1G/00026331/2

496

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

103/2

LM1G/00023359/3

497

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

309/1

LM1G/00019893/7

498

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

65/1

LM 1G/00004786/6

499

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

64

LM 1G/00033634/8

500

grajewski

Wąsosz

11-Nieciki

63/2

LM 1G/00006269/0

501

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

63/3

LM1G/00006269/0

502

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

63/4

LM1G/00006266/9

503

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

61/3

LM1G/0004783/5

504

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

61/4

LM1G/00018582/7

505

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

61/1

LM1G/00018582/7

506

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

327

LM1G/00019893/7

507

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

60/1

LM 1G/00040415/9

508

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

60/2

LM 1G/00040415/9

509

grajewski

Wąsosz

11 -Nieciki

60/3

LM1G/00011167/3

510

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

770/1

LM1G/00013561/9

511

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

972

LM1G/00029112/2

512

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

971

LM 1G/00029664/6

513

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

765

LM1G/00019959/8

514

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

635

LM 1G/00025937/3

515

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

632

 

516

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

630

LM1G/00035704/4

517

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

628/1

LM 1G/00024777/6

518

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

626/1

LM1G/00010211/0

519

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

644

LM1G/00019959/8

520

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

627

LM1 G/00024777/6

521

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

625

LM1G/00010211/0

522

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

620/1

LM1G/00010211/0

523

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

620/2

LM 1G/00004988/2

524

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

618

LM 1G/00026502/2

525

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

616

LM1G/00010211/0

526

grajewski

Wąsosz

71-Ławsk

614

LM1G/00008130/1

527

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

171

LM1G/00011685/0

528

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

225

LM1G/00019891/3

529

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

230

LM1G/00038719/3

530

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

229

LM 1G/00024790/3

531

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

224

LM1G/00019891/3

532

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

221

LM1G/00019891/3

533

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

142

LM1 G/00024790/3

534

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

141

LM1G/00011685/0

535

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

140

LM1G/00017335/4

536

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

139/2

LM 1G/00022452/8

537

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

138/2

LM1G/00010595/5

538

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

138/1

LM1G/00017150/3

539

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

137

LM 1G/00032363/0

540

grajewski

Wąsosz

9-Modzele

135

LM 1G/00007462/0

541

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

20/1

LM 1G/00004695/1

542

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

20/2

LM1G/00019959/8

543

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

20/3

LM1G/00004791/4

544

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

20/4

LM1G/00004789/7

545

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

16

LM1G/00021295/2

546

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

26/2

LM 1G/00022382/6

547

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

26/3

LM 1G/00022382/6

548

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

27/2

LM1 G/00022382/6

549

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

25

LM1G/00019959/8

550

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

23/5

LM1 G/00022382/6

551

grajewski

Wąsosz

72-Ławsk PGR

22

LM1G/00019959/8

552

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

32

LM1G/00019892/0

553

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

47

LM1G/00025336/0

554

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

48

LM 1G/00033636/2

555

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

49

LM 1G/00025336/0

556

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

50

LM 1G/00029039/6

557

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

51

LM1G/00029039/6

558

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

52

LM1G/00019892/0

559

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

44

LM1G/00014231/4

560

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

43

LM1G/00040279/3

561

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

42

LM1G/00040280/3

562

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

41

LM1G/00019892/0

563

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

38

LM1G/00014268/2

564

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

37

LM1G/00004980/6

565

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

36

LM1G/00013962/0

566

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

35

LM 1G/0004564/4

567

grajewski

Wąsosz

8-Łempice

34

LM 1G/00009232/3

568

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

823

LM1G/00019958/1

569

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

609

LM1G/00009232/3

570

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

613/1

LM1G/00032355/1

571

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

613/2

LM1G/00032355/1

572

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

616

LM 1G/00027434/1

573

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

3016

LM 1G/00027434/1

574

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

821

LM1G/00019958/1

575

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

607

LM1G/00014951/7

576

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

606

LM 1G/00023674/7

577

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

603

LM1G/00012781/0

578

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

602

LM1G/00012781/0

579

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

599

LM 1G/00008956/7

580

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

598/1

LM1G/00014611/2

581

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

595

LM1G/00014611/2

582

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

594

LM1G/00004370/7

583

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

591/2

LM1G/00041268/0

584

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

591/1

LM 1G/00004564/4

585

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

590

LM1G/00011783/7

586

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

589

LM 1G/00011783/7

587

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

586

LM1G/00011783/7

588

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

585

LM1 G/00017633/3

589

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

582

LM1 G/00008956/7

590

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

581

LM 1G/00007633/0

591

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

578

LM 1G/00007633/0

592

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

577

LM 1G/00002953/4

593

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

574

LM1 G/00014951/7

594

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

573

LM1 G/00014951/7

595

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

570

LM1 G/00007633/0

596

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

569

LM1 G/00013272/6

597

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

547

LM1G/00026183/9

598

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

545

LM 1G/00020680/1

599

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

544

LM 1G/00020680/1

600

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

543

 

601

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

542

LM 1G/00022790/9

602

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

541

LM 1G/00042380/8

603

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

540

LM 1G/00042380/8

604

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

539

LM 1G/00024919/4

605

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

538/2

LM 1G/00020573/8

606

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

538/1

LM1G/00023625/9

607

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

537

LM1 G/00013110/3

608

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

536

LM 1G/00022179/0

609

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

535

LM1G/00034908/7

610

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

818/5

LM1G/00021295/2

611

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

449/1

LM 1G/00004103/5

612

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

449/2

LM1 G/00015420/3

613

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

449/3

LM 1G/00039787/7

614

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

451/1

LM1G/00040181/9

615

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

451/2

LM1G/00005961/4

616

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

454/1

LM1 G/00019495/7

617

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

455/1

LM 1G/00004982/0

618

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

457/1

LM 1G/00004982/0

619

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

457/2

LM 1G/00026718/9

620

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

3006/1

LM1G/00026718/9

621

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

815

LM1 G/00019958/1

622

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

463

LM1 G/00012597/3

623

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

462/1

LM1 G/00012597/3

624

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

466/1

LM1G/00026718/9

625

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

814

LM1 G/00019958/1

626

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

465

LM1G/00026718/9

627

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

468

LM1G/00040281/0

628

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

391/1

LM 1G/00008639/9

629

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

1551/1

LM 1G/00005245/9

630

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

396/1

LM 1G/00005245/9

631

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

399/1

LM1G/00039505/7

632

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

402/1

LM 1G/00038539/7

633

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

405/1

LM 1G/00038539/7

634

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

811

LM1 G/00019958/1

635

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

404

LM1G/00038644/6

636

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

101

LM1G/00020062/3

637

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

809

LM1G/00019958/1

638

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

100

LM1 G/00020062/3

639

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

42/1

LM1G/00016752/6

640

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

40

LM1G/00025091/0

641

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

38

LM1G/00027574/4

642

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

806

LM1G/00019958/1

643

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

37/4

LM 1G/00035015/7

644

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

37/3

LM1G/00035015/7

645

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

803

LM1G/00019958/1

646

grajewski

Wąsosz

15-Wąsosz

23

LM1G/00011638/6

647

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

79

LM 1G/00003393/7

648

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

80

LM 1G/00022048/3

649

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

226

LM 1G/00023088/2

650

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

49

LM 1G/00007433/8

651

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

50

LM1G/00003212/5

652

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

51

LM 1G/00025140/9

653

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

44

LM 1G/00004885/0

654

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

225

LM1 G/00023088/2

655

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

28

LM1G/00014460/8

656

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

224

LM1 G/00023088/2

657

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

31

 

658

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

30

LM1 G/00004885/0

659

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

32

LM1G/00016882/6

660

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

33

LM 1G/00024279/5

661

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

34/2

LM1G/00015131/0

662

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

120/1

LM1 G/00007433/8

663

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

120/3

LM1 G/00004885/0

664

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

120/4

LM 1G/00016053/6

665

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

230/1

LM1 G/00023088/2

666

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

124

LM1G/00032689/1

667

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

123

LM1G/00032689/1

668

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

218

LM 1G/00036727/8

669

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

155

LM1G/00000356/5

670

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

154

LM1G/00039046/1

671

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

153

LM1G/00000270/8

672

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

236

LM1G/00021301/8

673

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

158

LM1 G/00019806/1

674

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

205

LM1 G/00025140/9

675

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

203

LM1 G/00017186/4

676

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

202

LM 1G/00009323/8

677

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

235

LM1 G/00023088/2

678

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

204

LM1 G/00017186/4

679

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

201

LM1 G/00009323/8

680

grajewski

Szczuczyn

25-Świdry Awissa

200

LM1G/00041856/9

681

grajewski

Szczuczyn

17-Niećkowo

1/1

LM1 G/00009323/8

682

grajewski

Szczuczyn

17-Niećkowo

1129/1

 

683

grajewski

Szczuczyn

17-Niećkowo

1129/2

 

684

grajewski

Szczuczyn

17-Niećkowo

1129/3

 

685

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

251

LM 1G/00041419/4

686

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

252

LM 1G/00023096/1

687

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

250

LM1G/00005017/2

688

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

249/2

LM1 G/00041419/4

689

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

245

LM1 G/00041953/9

690

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

246

LM1 G/00015325/7

691

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

227

 

692

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

228

LM1 G/00023096/1

693

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

231

LM1G/00032008/4

694

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

230

 

695

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

229/2

 

696

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

229/1

 

697

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

217

LM1 G/00023096/1

698

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

216/1

LM 1G/00000762/4

699

grajewski

M. Szczuczyn

5-Szczuczyn

216/2

LM 1G/00033315/6

700

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

68

LM 1G/00006992/7

701

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

67

 

702

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

66

LM1G/00030959/1

703

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

65

LM1G/00037971/0

704

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

64

LM1G/00014040/8

705

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

63

LM1G/00025889/1

706

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

61

LM1G/00014895/6

707

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

60/2

LM1G/00006232/2

708

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

56

LM1G/00016588/5

709

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

55

LM1G/00015535/2

710

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

101

LM1 G/00025889/1

711

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

37

LM 1G/00004358/7

712

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

39

LM1G/00015814/2

713

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

41

LM1 G/00025889/1

714

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

45

LM 1G/00006380/4

715

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

44

 

716

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

43

LM1G/00011880/7

717

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

42

LM1 G/00025889/1

718

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

2

LM 1G/00006232/2

719

grajewski

Szczuczyn

7-Danowo

1

LM 1G/00026842/7

720

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

98/4

LM1G/00008129/1

721

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

102

LM1G/00016448/2

722

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

103

LM1G/00016448/2

723

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

104

LM1G/00016448/2

724

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

105

LM1G/00014662/4

725

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

106

LM 1G/00023226/2

726

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

107

LM1G/00017282/7

727

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

108/2

LM1G/00016448/2

728

grajewski

Szczuczyn

14-Lipnik

109

LM 1G/00023089/9

729

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

13

LM1G/00008259/1

730

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

15

LM1G/00031447/6

731

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

17/2

LM 1G/00009736/6

732

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

17/3

LM1G/00009736/6

733

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

18

LM 1G/00038506/7

734

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

19

LM1G/00039924/0

735

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

283

LM1G/00014823/1

736

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

294

LM1G/00019654/0

737

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

293

LM 1G/00003928/7

738

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

292

LM 1G/00008259/1

739

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

295

LM1G/00025891/8

740

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

306

LM1G/00001742/5

741

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

307

 

742

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

305

LM1G/00017326/8

743

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

308

 

744

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

309

LM1G/00009399/1

745

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

314

LM1G/00036069/7

746

grajewski

Szczuczyn

3-Bzury

304

LM1G/00011408/5

747

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

97

LM 1G/00025890/1

748

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

96/1

LM1G/00011408/5

749

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

98

 

750

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

117

LM1G/00021301/8

751

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

125

LM1G/00010348/9

752

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

124

LM 1G/00025254/1

753

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

123

LM1 G/00025890/1

754

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

127

LM 1G/00025166/7

755

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

121

LM 1G/00022386/4

756

grajewski

Szczuczyn

24-Guty

122

LM 1G/00004359/4

757

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

99/3

 

758

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

99/2

LM 1G/00023192/4

759

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

99/1

LM1G/00023192/4

760

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

98

LM1 G/00023192/4

761

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

97/1

 

762

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

97/2

LM 1G/00033628/3

763

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

94

LM1G/00016051/2

764

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

381

LM1G/00016051/2

765

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

90

LM1G/00003570/2

766

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

364

LM 1G/00030193/3

767

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

23/2

LM1G/00004880/5

768

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

21

LM1G/00004471/5

769

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

19/3

LM1G/00011624/5

770

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

17

LM1G/00035925/9

771

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

16

LM1G/00039702/8

772

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

354

LM 1G/00030032/7

773

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

11/2

LM1G/00018035/8

774

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

10

LM1G/00029097/0

775

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

9

LM1G/00004471/5

776

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

8

LM1G/00001958/2

777

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

7

LM 1G/00009495/4

778

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

3

LM1G/00015070/4

779

grajewski

Grajewo

3-Boczki-Świdrowo

1/2

LM1G/00014173/9

780

grajewski

Grajewo

35-Popowo

326

LM 1G/00036329/8

781

grajewski

Grajewo

35-Popowo

64/2

LM 1G/00003656/9

782

grajewski

Grajewo

35-Popowo

63

LM 1G/00016150/6

783

grajewski

Grajewo

35-Popowo

62

LM1G/00018607/9

784

grajewski

Grajewo

35-Popowo

61

LM1G/00005121/4

785

grajewski

Grajewo

35-Popowo

60

LM1 G/00012647/9

786

grajewski

Grajewo

35-Popowo

59/1

LM1G/00021451/4

787

grajewski

Grajewo

35-Popowo

58/1

LM1G/00003102/1

788

grajewski

Grajewo

35-Popowo

58/2

 

789

grajewski

Grajewo

35-Popowo

51

LM 1G/00042119/8

790

grajewski

Grajewo

35-Popowo

52

LM1G/00003102/1

791

grajewski

Grajewo

35-Popowo

324

LM1G/00021451/4

792

grajewski

Grajewo

35-Popowo

47

 

793

grajewski

Grajewo

35-Popowo

48

 

794

grajewski

Grajewo

35-Popowo

39

 

795

grajewski

Grajewo

35-Popowo

323

LM1G/00021451/4

796

grajewski

Grajewo

35-Popowo

29

LM1G/00021383/6

797

grajewski

Grajewo

35-Popowo

28

LM 1G/00001515/5

798

grajewski

Grajewo

35-Popowo

27

LM 1G/00008106/4

799

grajewski

Grajewo

35-Popowo

26

LM1G/00008106/4

800

grajewski

Grajewo

35-Popowo

25

 

801

grajewski

Grajewo

35-Popowo

321

LM1G/00021451/4

802

grajewski

Grajewo

35-Popowo

17

LM1 G/00014952/4

803

grajewski

Grajewo

35-Popowo

16

LM1 G/00015045/0

804

grajewski

Grajewo

35-Popowo

317

LM1G/00021451/4

805

grajewski

Grajewo

35-Popowo

15/1

LM1G/00039040/9

806

grajewski

Grajewo

35-Popowo

14

 

807

grajewski

Grajewo

35-Popowo

8

LM1G/00039145/5

808

grajewski

Grajewo

35-Popowo

7

 

809

grajewski

Grajewo

35-Popowo

6/1

LM1 G/00016819/4

810

grajewski

Grajewo

35-Popowo

5/2

LM1 G/00011818/2

811

grajewski

Grajewo

35-Popowo

355

LM1 G/00018997/9

812

grajewski

Grajewo

35-Popowo

356

LM1 G/00018997/9

813

grajewski

Grajewo

35-Popowo

358

LM1 G/00014086/2

814

grajewski

Grajewo

35-Popowo

436

LM1G/00021451/4

815

grajewski

Grajewo

35-Popowo

372

LM 1G/00003666/2

816

grajewski

Grajewo

35-Popowo

381

LM1G/00003666/2

817

grajewski

Grajewo

35-Popowo

380

LM 1G/00027688/6

818

grajewski

Grajewo

35-Popowo

379

 

819

grajewski

Grajewo

35-Popowo

438

LM1G/00021451/4

820

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

50

LM1 G/00014952/4

821

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

49

LM1 G/00001536/8

822

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

68

LM1G/00021472/7

823

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

81

LM1G/00033311/8

824

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

42

LM 1G/00008006/3

825

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

33

LM1G/00041201/3

826

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

32

LM1 G/00008006/3

827

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

31

LM1 G/00008006/3

828

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

30/1

LM1 G/00008006/3

829

grajewski

Grajewo

45-Uścianki

29

LM1 G/00008006/3

830

grajewski

Grajewo

19-Konopki

305

LM1G/00030193/3

831

grajewski

Grajewo

19-Konopki

259/2

LM1G/00035634/2

832

grajewski

Grajewo

19-Konopki

259/3

LM1 G/00019445/2

833

grajewski

Grajewo

19-Konopki

259/4

LM1 G/00008006/3

834

grajewski

Grajewo

19-Konopki

258

LM 1G/00003888/4

835

grajewski

Grajewo

19-Konopki

252

LM 1G/00007840/4

836

grajewski

Grajewo

19-Konopki

370

LM1G/00007840/4

837

grajewski

Grajewo

19-Konopki

246

LM1G/00024706/8

838

grajewski

Grajewo

19-Konopki

244/4

LM1G/00024706/8

839

grajewski

Grajewo

19-Konopki

245

LM1G/00024706/8

840

grajewski

Grajewo

19-Konopki

243/4

LM1G/00024706/8

841

grajewski

Grajewo

19-Konopki

371

LM 1G/00042762/0

842

grajewski

Grajewo

19-Konopki

335

LM 1G/00033077/5

843

grajewski

Grajewo

19-Konopki

324

LM 1G/00037925/3

844

grajewski

Grajewo

19-Konopki

242

LM1 G/00033077/5

845

grajewski

Grajewo

19-Konopki

238/1

LM1 G/00033077/5

846

grajewski

Grajewo

19-Konopki

239/1

LM1 G/00037925/3

847

grajewski

Grajewo

19-Konopki

240

LM 1G/00029758/2

848

grajewski

Grajewo

19-Konopki

300/1

LM 1G/00030780/5

849

grajewski

Grajewo

19-Konopki

354/1

LM1G/00030780/5

850

grajewski

Grajewo

19-Konopki

354/2

LM1 G/00030780/5

851

grajewski

Grajewo

19-Konopki

216/2

 

852

grajewski

Grajewo

19-Konopki

216/3

 

853

grajewski

Grajewo

19-Konopki

216/4

 

854

grajewski

Grajewo

19-Konopki

216/5

 

855

grajewski

Grajewo

19-Konopki

215/1

 

856

grajewski

Grajewo

19-Konopki

215/2

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 322, od dnia 10.08.2018 r. - 24.08.2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 do 14:00