Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wydanie pozwolonia na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu Polska - Litwa