Obwieszczenie RDOŚ - dot. przesłania odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dot. gazociągu Rembelszczyzna - Granica RP)

 

Obwieszczenie zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: LINK