O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 92 m2 usytuowany w budynku na działce nr 310/2 przy ul. Ciborowskiego 38 którego właścicielem jest Gmina Mały Płock.

Lokal po generalnym remoncie wyposażony jest w następujące urządzenia:

  1. instalacja elektryczna
  2. instalacja wodno- kanalizacyjna
  3. centralne ogrzewanie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub pod numerem telefonu (086) 279-13-12 w dniach i godzinach pracy urzędu.