Harmonogram kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Harmonogram planowanych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Mały Płock w roku 2018.

 

L.p

 Adres punktu sprzedaży

Lokal

Termin

1

Włodki 22

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

2

Mały Płock ul. Potocznego 8

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

3

Korzeniste 30

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

 

Harmonogram zatwierdzono dnia 09.02.2018