Zmiana terminu debaty publicznej

Gmina Mały Płock informuje, że z przyczyn technicznych dyskusja publiczna dot. debaty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 września 2020 roku w godzinach 13.00 - 15.00.