Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 23 - 24 - 25 - 26 PAŹDZIERNIKA 2018 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp., a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

 

 

Data odbioru: 23 PAŹDZIERNIK

 

 

Kołaki - Wietrzychowo, Kołaki - Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie

 

 

Data odbioru: 24 PAŹDZIERNIK

 

 

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka, Zalesie, Korzeniste, Józefowo,
Budy Żelazne

 

 

Data odbioru: 25 PAŹDZIERNIK

 

 

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

 

 

Data odbioru: 26 PAŹDZIERNIK

 

 

Rudka - Skroda, Ruda - Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane, Budy Kozłówka,