Informacja dot. segregacji odpadów

Mieszkańcy Gminy Mały Płock zobowiązani są do nabycia na własny koszt worków lub pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych. Powinny one spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych oraz  obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)”.

 

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

  • żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowana wielomateriałowe;
  • niebieski z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę;
  • biały z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne;
  • zielony z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  • brązowy z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;
  • czarny z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.