Wspólny system segregacji odpadów – informator Gminy Mały Płock

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie całego kraju wchodzi Wspólny System Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli należy to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r. tj. do 31 grudnia 2017 r.

 

Począwszy od tego dnia odpady gromadzone selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

  • żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowana wielomateriałowe;
  • niebieski z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę;
  • biały z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne;
  • zielony z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  • brązowy z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;
  • czarny z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.