Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualny i obowiązujący wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującą uchwałą nr VIII/69/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 sierpnia 2015r. Do składanej deklaracji należy załączyć oświadczenie, dostępne również do pobrania poniżej.

 

Wzór zaktualizowano w dn. 22.05.2017r.