Wiadomości

Wspólne kolędowanie

Niezwykłe przeżycia towarzyszyły mieszkańcom gminy Mały Płock w sobotni wieczór. Tego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się już po raz kolejny wspólne kolędowanie.

 

Czytaj więcej...

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.

Czytaj więcej...

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej...

Kampania społeczna „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, iż ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane jest zakażenie.

Czytaj więcej...

Jasełka w Szkole Podstawowej w Kątach

Zwyczaj przedstawiania jasełek przywędrował do Polski w XVI wieku i jest bardzo popularny do dziś. Aby podtrzymywać tę piękną tradycję 21.12. 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kątach przygotowano przedstawienie bożonarodzeniowe opowiadające o narodzinach Chrystusa.

 

Czytaj więcej...